Kontakt

Zakład Usług Remontowych i Produkcyjnych „ ZURiP” S.A.
ul. Warszawska 109,
28-366 Małogoszcz
NIP 6560000889
REGON 003670020
KRS 0000048419
Prezes Zarządu – Andrzej Adamczyk
Prokurent – Tadeusz Pietrzyk
Tel. + 48 41 387 51 30,
wew. 1 – kadry i płace,
wew. 3 – kosztorysowanie,
e-mail: zurip@zurip.eu