Kontakt

Zakład Usług Remontowych i Produkcyjnych „ ZURiP” S.A.
ul. Warszawska 109,
28-366 Małogoszcz
NIP 6560000889
REGON 003670020
KRS 0000048419
Prezes Zarządu – Andrzej Adamczyk
Dyrektor Techniczny (Prokurent) – Tadeusz Pietrzyk
Główny Księgowy – Tadeusz Celejowski
Tel. + 48 41 387 51 30,
wew. 20 – fax,
wew. 27 – kadry i płace,
wew. 29 – zaopatrzenie i BHP,
wew. 50 – kosztorysowanie,
e-mail: zurip@zurip.eu